MRS_small

Mediaberichten

Audiovisuele sector bundelt krachten voor veilige werkomgeving

De audiovisuele sector slaat de handen ineen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. EMG, NEP, NPO, NCP, RTL en Talpa Network hebben dit initiatief genomen en daartoe een gezamenlijk convenant ondertekend, we noemen dit het ‘Mediapact Respectvol Samenwerken’.

Ketenbreed
Naast de stappen die de organisaties afzonderlijk al hebben gezet, zoals aansluiting bij Mores.online, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het benadrukken van de
aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen, gaat de mediasector zich nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en
facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten.

Juist op de momenten dat de verschillende bedrijven bij elkaar komen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele
sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving en zich bovendien gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te
accepteren, te corrigeren en zich daarover uit te spreken.

Langetermijninvestering
Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek
aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De eerste concrete acties, die we als mediasector gaan oppakken, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.

De initiatiefnemers van het Mediapact verwoorden het initiatief in deze videoboodschap.
Daarnaast benadrukken zij dat alle bedrijven binnen de mediabranche van harte welkom zijn om zich aan te sluiten bij het Mediapact.

Loading the player...

Video Mediapact Respectvol Samenwerken