Privacy Policy

  1. Privacyverklaring website

Voor Endemol Shine Nederland B.V. en haar dochtermaatschappijen (“EndemolShine”), onderdeel van Banijay Benelux, is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt EndemolShine volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder meer specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy ziet op de wijze waarop EndemolShine de persoonsgegevens van de gebruiker (“Gebruiker/‘je’”) van de onderhavige website (“Website”) verwerkt.

Verwerking van Persoonsgegevens op deze website
De Website is primair bedoeld om de Gebruiker te informeren over het bedrijf EndemolShine, haar formats en de door haar geproduceerde audiovisuele content. EndemolShine verwerkt op de Website in beginsel dus geen persoonsgegevens van Gebruiker, behalve indien Gebruiker gebruik wenst te maken van één bepaald onderdeel van de Website: de sollicitatiefunctie. EndemolShine plaatst op dit onderdeel van de Website haar vacatures. Middels de sollicitatiefunctie kan Gebruiker solliciteren op een vacature van EndemolShine door zijn/haar persoonsgegevens aan EndemolShine te verstrekken, zoals naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele (optionele) aanvullende gegevens die verband houden met het sollicitatieproces. Deze persoonsgegevens zullen door EndemolShine uitsluitend vertrouwelijk worden behandeld in het kader van de sollicitatieprocedure en verwerkt volgens de Privacy Policy Sollicitanten. De Privacy Policy Sollicitanten maakt integraal onderdeel uit van deze privacy policy.

Cookies
Endemol Shine gebruikt op de Website functionele cookies om de inhoud en functionaliteit van de Website te optimaliseren. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is anoniem. Zie voor gebruik van cookies de Cookie Policy.

Contact en verzoeken inzake persoonsgegevens
Voor meer informatie over de wijze waarop EndemolShine persoonsgegevens verwerkt of voor vragen over deze privacy policy, kan te allen tijde contact worden opgenomen met EndemolShine via mijngegevens@banijaybenelux.com. Indien EndemolShine jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je onder meer het recht om EndemolShine een verzoek te doen tot inzage in, verbetering, verwijdering en/of aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt dit verzoek schriftelijk en onder vermelding van datum, naam-, en contactgegevens richten aan EndemolShine als verwerkingsverantwoordelijke:

Endemol Shine Nederland B.V.
T.a.v.: Afdeling Juridische Zaken
Postbus 12121
1100 AC Amsterdam
en/of: mijngegevens@banijaybenelux.com  

EndemolShine zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren.

Wijzigen Privacy Policy
EndemolShine behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacy policy te wijzigen of aan te passen. We adviseren je dan ook om regelmatig deze policy te bekijken.

Datum: 26-02-2021


  1. Privacyverklaring Kandidaten- en Deelnemersgegevens
    Privacyverklaring Kandidaten- en Deelnemersgegevens